Utställningskommunikation för Historiska museet


Produktion av material till utställningen ”Tillsammans genom tiden” på Historiska museet.

Kontakta oss!

Telefon: 08-588 82 550 • E-post: info@detailproduktion.se • Adress: Medborgarplatsen 4, 6 tr, 118 26 Stockholm

Ska vi kontakta dig?