Studentmonter till NCC


Bygg din karriär – monterlösning för NCC:s studentmässor.

Utställning i Stockholmsrummet för Micasa


Utställning om boende för äldre i Stockholmsrummet.

Filmproduktion – följ med till Haninge


Inför Haninge kommuns medverkan på Business Arena 2019 fick Detail uppdraget att ta fram en film som skulle visas i kommunens monter.

Kontakta oss!

Telefon: 08-588 82 550 • E-post: info@detailproduktion.se • Adress: Medborgarplatsen 4, 6 tr, 118 26 Stockholm

Ska vi kontakta dig?